homescontents film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : Groove Studios
:
11, "  :
:
072-3341771  :
  :
!!
, !!
/ /  
:

- ,
:

: :
: :
:
: Studio C
 
:
Fender Twin Reverb :
Roland Jazz Chorus 2:
GK 400RB :
Yamaha :
3 :
Pearl Master Custom :
dbx :
:
  :
  :
: 050-5970977, 11, ". :
:
 
: Studio A
 
:
Fender Twin Reverb :
Peavey Classic 100 2:
Ampeg B2 :
Yamaha :
3 :
Pearl :
Mackie :
:
  :
  :
: 050-5970977, 11, ". :
:
 
: Studio B
 
:
Marshall JCM 2000 :
Peavey Classic 50 2:
Ampeg B2-RE :
SoundCraft :
3 :
Pearl :
Peavy :
:
  :
  :
: 050-5970977, 11, ". :
:
 
:
 
:
:
2:
:
:
:
:
:
:
  :
  :
: , (+ PA, ), Midi, , , , , . , . : 050-5970977. :
:
 

 
  16:39 07/04/2016 | Sagi
- Groove Studios . , . ( ) ( ) . ...
 
 
 
  00:12 03/12/2010 |
3 . !!!
 
 
Groove Studios
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007