homescontents film izle hdfilmcehennemi hd film izle film izle
çôù úàøéê: ùòú ñéåí: ùòú äúçìä: òéø: àæåø: ñåâ çãø:
áçø úàøéê
 
 
 

 
  : -
:
:
:
  :
  :
, , ' 1

(, , ) .

Protools HD3 Accel Apple Mac-Pro. -60 , / 30 , .

30 , ADAM .

. .

 
:

:
- NONA Recording Studio
- Museit
- Mango
-
- Label 1

- ,
:

: :
: :
:
: 2
 
:
LANNEY :
IBANEZ 2:
FENDER :
YAMAHA :
:
YAMAHA TOUR CUSTOM :
:
:
  :
  :
:
:
 
: 1
 
:
fender twinreverb :
marshall 8240 2:
Gallien krueger :
Allen & heath GL2400 :
2 :
pearl reference :
yamaha :
:
  :
  :
:
:
 

 
 
 
 

 
  13:09 01/01/2009 |
 
 
-
 
ëðéñä ìîòøëú ðéäåì
ùí îùúîù:
ñéñîà:

ùëçú ñéñîà?           
àåìôðé ä÷ìèåú \ çæøåú
àåãåú àúø çæøåú
äøùîä ìàúø
ìä÷åú
ìåç äåôòåú
îçôùéí ðâðéí
ëúáå ìðå
?


                     

ëéúáå àìéðå | äåñó ìîåòãôéí | äôåê ìãó äáéú | ôøñí áàúø
Copyright ©, Hazarot.CO.IL All rights ëì äæëåéåú ùîåøåú reserved © ìçæøåú - 2007